[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


O NAMA
Albansko-srpski forum za razmenu mišljenja

 

 

CDRSEE
Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe

Nenad SEBEK
Executive Director
Phone: + 30 2310 960-820/1
Fax: + 30 2310 960-822
9 Krispou St.
54634 Thessaloniki
Greece

 

KosovaLive

Kelmend HAPCIU
Manager/Editor-in-chief
Media House Annex, Top Floor
Prishtina, Kosovo/UNMIK
phone : +381 38 248 276, 248 277
Fax: +381 (038) 248 319

 

Medijski Centar BETA

Ljubica MARKOVIC
Chair
Srpskih Vladara 4
11000 Beograd
Serbia and Montenegro
Phone + 381 11 3602 400
Fax + 381 11 687 869


FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.


© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.