[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Kosovo - prioritet medjunarodne zajednice
Sonja Biserko je predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji

Sonja Biserko
Nedavnom raspravom u Savetu bezbednosti UN, Kosovo je i zvanično označeno kao jedno od najvažnijih pitanja kojim će se međunarodna zajednica baviti ove godine. Generalni sekretar UN Kofi Anan je tom prilikom posebno obavezao privremene institucije Kosova da se ispunjavaju postavljeni standardi koji se angažuju na pitanju bezbednosti, povratka izbeglih i zaštite ljudskih i manjinskih prava svih zajednica na Kosovu.

Činjenica da specijalni izaslanik UN Kaj Ejde stiže ovih dana u Prištinu svedoči o ubrzanju procesa koji će na dnevni red staviti buduću status Kosova. Događaji koji su prethodili sednici Saveta bezbednosti - izveštaj Međunarodne komisije za Balkan, i naročito, Konakt grupe, iznudili su od Beograda, koji je do tada blokirao svaku inicijativu za normalizaciju prilika na Kosovu, promenu ponašanja.

Najveći propust u odbojnom stavu Beogradu je sprečavanje Srba sa Kosova da samostalno definišu svoje interese, odnosno da učestvuju u procesu izgradnje demokratskih institucija. Kako je tada ocenio šef UNMIK na Kosovo Jesen-Petersen "za Srbe bi bilo bolje da unutar privremenih institucija", te da bi "trebalo da prestanu da stalno čekaju na odluke Beograda".

Takva politika Beograda dovela je do toga da sada najveći problem imaju Srbi sa Kosova, jer ih je Beograd od samog početka instrumentalizovao ne vodeći računa o njihovom stvarnom interesu. Sprečen je njihov izlazak na izbore, a Petković, koji se odvažio da preuzme mesto ministra za povratak u Haradinajevoj vladi, naišao je na optužbe i osudu.

Neki Srbi sa Kosova su ipak svesni da je njihovo integrisanje u kosovske institucije jedino pravo rešenje, ali se postavlja pitanje da li oni mogu izdržati pritisak Beograda. U suprotnom, može im se desiti scenario poput onog u Hrvatskoj.

Tako Srpska lista traži od Vlade Srbije da se izjasni o učestvovanju Srba u radu privremenih kosovskih institucija. Oni traže, pre svega, mišljenje i stav od predsednika vlade Vojislava Koštunice, koji je bio protivnik učestvovanja Srba na izborima. Nisu propustili da kažu da je "veoma (je) bitno naše aktivno učešće kako bismo pokazali da se standardi ne poštuju i ne ispunjavaju u institucijama sistema".

Diplomatsko aktiviranje Beograda išlo je u svim pravcima. Prestala je i promocija Ćosićeve knjige. Dušan Bataković, koji se godinama prilikom svojih poseta Vašingtonu takođe zalagao za podelu Kosova, sada je zauzeo poziciju da je formula - "više od autonomije, manje od nezavisnosti" realističan okvir u kojem treba tražiti uzajamno prihvatljivo rešenje.

Miroljub Labus, potpredsednik vlade, pokušava da se nametne kao razumniji političar, pa kaže da vreme ne radi za Srbe. On je još u u novembru 2004. godine predložio međunarodnu konferenciju, želeći time da preuzme inicijativu, kako Srbija ne bi bila u stalnoj defanzivi. Po njemu, na toj konferenciji treba postići sporazum o načinu zaštite manjinskih prava, decentralizaciji, entitetima, prelaznom suverenitetu i kolektivnoj bezbednosti. On ističe da Srbi treba da dobiju teritorijalnu autonomiju koja podrazumeva dva entiteta na Kosovu, što je u suštini opet - podela Kosova.

Ovakav preokret u ponašanju Beograda, nažalost, nije izraz prihvatanja realnosti i shodno tome adekvatnog rešenja kosovskog pitanja, već samo simulacija usmerena na kupovinu vremena. Više nego ikad se insistira na standardima i demokratiji na Kosovu, kao da oni cvetaju u samoj Srbiji.

Na sednici Saveta bezbednosti u Njujorku, Nebojša Čović, koji sada zastupa najradikalniji stav, istakao je da "očekuje merljivost standarda u smislu povratka, bezbednosti, slobode kretanja i svih drugih parametara", te da "ne zna na čemu je osnovan optimizam da će se u narednih nekoliko meseci sprovesti ono što nije sprovedeno za nekoliko godina". On se tom prilikom pozvao i na situaciju u Bosni i Hercegovini, pre svega kao primer neuspelog multietničkog koncepta.

Nije, pri tome, izneo da su upravo Srbi ti koji opstruiraju multietničku Bosnu i Hercegovinu. On napominje da su za izgradnju multietničkog društva neophodne decenije, što je tačno. Ali, bez učešća obe strane, teško je očekivati da do takvog procesa uopšte dođe.

Normalno je i poželjno da Beograd ima učešće u pregovorima, ali ne uvek ucenjujući sve druge. Nažalost, Beograd je do sada manje-više žrtvovao Srbe u Hrvatskoj i BiH, pa što da ne i na Kosovu. Još pre početka rata, Dobrica Ćosić i mnogi drugi, sada optuženici u Hagu, tvrdili su da Srbi ne mogu sa drugima. Uvek je bila važnija teritorija od Srba.

Pozicija Beograda je neiskrena i u ovom trenutku odražava nesposobnost pravljenja bilansa prethodne politike, od koje se nije odustalo. Sadašnje ponašanje više odražava mentalno stanje srpskih nacionalista, koji svoj poraz racionalizuju kroz nove teorije zavere.

One se baziraju na tezi da "zapadni krugovi Balkan žele da pretvore u laboratoriju za kreiranje nekakvih novih hibridnih država i hibridnih identiteta, poput Kosovara, Bošnjaka, Sandžaklija", te da Srbija "u ovom trenutku treba da sledi defanzivnu strategiju koja bi se zasnivala na odbijanju da se uopšte pristupi nekakvom konačnom rešenju".

Dakle, srpska strana treba samo da insistira na skrupuloznom i stopostotnom primenjivanju Rezolucije 1244, kao bi dobla na vremenu. To se sve oslanja na tezu da treba računati "na eventualnu promenu spoljnih geopolitičkih elemenata u jednačini, koja se ne tiče samo Bosne i Kosova, Haga i budućnosti SCG".


Reakcije | Broj reakcija: 5
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.