[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Kosovo ne sme biti crna rupa Evrope
Erhard Busek, Specialni Kordinator Pakta za Stabilnost Jugoistočne Evrope

Ovaj forum vrlo jasno simbolizuje kakvi treba da budu odnosi između albanske i srpske zajednice - one treba da razgovaraju. Potreban je jasan i otvoren dijalog o zajedničkim problemima i to je nesumnjivo svrha ovog foruma.

Duboko se nadam da će komunikacija preko interneta poboljšati i pojedinačnu komunikaciju. To je od izuzetnog značaja, posebno u 2005. godini, koju bih opisao kao ključnu. Osim toga, kada je u pitanju Kosovo, moramo preduzeti sve korake da se nasilje ne dogodi ponovo. Ono bi bilo štetno i za pripadnike svih etničkih grupa na Kosovu i za medunarodnu zajednicu. Imajući u vidu događaje iz poslednjih nekoliko nedelja na jugu Srbije možemo, međutim, da vidimo da spremnost na dijalog može pripremiti teren za rešenje.

U poslednjih pet godina Pakt za stabilnost činio je upravo to - mi smo bili forum za dijalog na regionalnom nivou, okupljajući ne samo predstavnike vlada već i poslovne ljude i nevladine organizacije. Drago mi je što mogu da kažem da raste uverenje da se zajednički problemi u regionu moraju rešavati zajednički.

Dijalog između strana koji u proslošti jedva da su razgovarale doveo je do stabilizacije u regionu, dok je ekonomski razvoj i dalje jedan od osnovnih ciljeva Evropske unije.

Zahvaljujući Paktu stabilinosti region je shvatio da će mreža 28 bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, koliko ih sada ima, podstaći trgovinu u regionu i privući direktne strane investicije. U toku je i debata o stvaranju područja slobodne trgovine za celu jugoistočnu Evropu, koje bi omogućilo još bolju trgovinsku razmenu i od koje bi i Kosovo imalo koristi.

No 2005. godina donosi i mnoge izazove. Sudbina državne zajednice Srbija i Crna Gora još nije odlučena, dok su Beograd i Priština, nažalost, i dalje nevoljni da razgovaraju. Čini se da ih jedino međunarodna zajednica može ubediti da sednu za pregovarački sto. Takav stav mora se promeniti - dve strane moraju shvatiti da samo sopstvenim naporom i jedino putem dijaloga i kompromisa mogu doći do trajnih rešenja.

Da Kosovo ne bi postalo crna rupa na mapi Evrope, Evropska unija mora utvrditi doslednu politiku prema Kosovu, a u tome moraju svakako učestvovati svi članovi Kontakt grupe kao i druge zemlje. Kakvo god rešenje da se nađe, ono će imati ozbiljne implikacije za ceo region, pošto pitanja kao što su borba protiv organizovanog kriminala i migracije ne priznaju nacionalne granice.

U tom smislu politička debata u Evropi o budućem statusu i mestu Kosova treba tek da se intenzivira u okviru evropske balkanske strategije. To je neophodno ukoliko želimo da odigramo ključnu ulogu u definisanju budućnosti Kosova u Evropi.


Reakcije | Broj reakcija: 9
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.