[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Za Srbe su decentralizacija i sloboda kretanja ključ opstanka na Kosovu i Metohiji
Piše: Dragiša Krstović, poslanik Srpske liste za Kosovo i Metohiju i član Radne grupe za decentralizaciju vlasti na Kosovu

Dragiša Krstović
Gotovo da trenutno nema značajnijeg pitanja na Kosovu i Metohiji od decentralizacije vlasti i svi politički lideri i međunarodni eksperti, u proceni stanja u pokrajini, neizostavno se dotiču tog pitanja. Kao predstavnik srpske zajednice, zbog toga se i angažujem u decentralizaciji vlasti, mada sa zakašnjenjem, da bi dovoljno sa ostalim poslanicima mogli da utičemo na taj proces. Beograd je imao odbojan stav prema postojećim procesima na Kosovu, te stoga kao predstavnici Srpske liste za Kosovo i Metohiju nismo od početka bili uključeni u decentralizaciju, i nismo doprineli koliko smo mogli da interesi srpske zajednice budu zadovoljeni. Decentralizaciji se prilikom određivanja standarda u osam oblasti na Kosovu nije pridavao veliki značaj. Veća pažnja joj je poklonjena tek prošle godine, nakon martovskog nasilja na Kosovu i potonje odluke SB UN.

Učešće srpskih predstavnika u formiranoj Radnoj grupi je bilo dosta skromno, svedeno na ulogu posmatrača, opterećenih odsustvom sluha u Beogradu za potrebe kosovskih Srba. Nismo imali kompetencije, odgovornost i pravo da aktivno učestvujemo u izradi Okvira za reformu lokalne samouprave na Kosovu. Beograd se, zbog odbijanja plana Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, usvojenog i u Skupštini Srbije, čvrsto držao stava da Radnoj grupi za decentralizaciju srpski predstavnici ne treba da daju legitimetet. Bez obzira što mi nismo bili aktivno angažovani, dokument je usvojen a kasnije primedbe kojima smo ukazivali na ponuđene predloge za decentralizaciju vlasti, nisu uvažene. Nama je izostala i ekspertska pomoć Beograda, jer u svojoj poslaničkoj grupi nismo imali kapacitete te vrste da smo mogli samostalno da se nosimo sa izazovima decentralizacije.

Decentralizacija na Kosovu je u zastoju. Ranijem sazivu Vlade Kosova nije bilo u interesu da se taj proces dovede do kraja a start su odložili i parlamentarni izbori na Kosovu u oktobru prošle godine. Imam utisak da albanski politički lideri i eksperti u Prištini nisu voljni da proces decentralizacije počne i dovede do kraja, misleći da se ona pokreće u interesu kosovskih Srba. Decentralizacija je nešto od čega će koristi imati sve zajednice na Kosovu, te je stoga za očekivati angažovanje svih, pogotovo što se radi o poslu koji se ne završava za godinu ili dve. Decentralizacojom vlasti treba očekivati pretvaranje sadašnjih trideset opština u mnogo veći broj. Mi se zalažemo da na Kosovu bude najmanje 70 opština. Tako je urađeno u Sloveniji ili u Makedoniji, koje su po broju stanovnika približno slične Kosovu i Metohiji.

Poslanici Srpske liste su svesni da će kroz decentralizaciju dobiti značajne kompetencije kada su u pitanju zdravstvo, obrazovanje osnovno i srednje i da ćemo u organizaciji tih oblasti života imati potpunu samostalnost. U ovom trenutku zanima nas i policija i pravosuđe, što će direktno imati uticaja na kvalitet bezbednosti svih građana na Kosovu a posebno srpske zajednice. To ne znači da imamo ambicije da policiju i pravosuđe budu pod isključivim ingerencijama lokalne samouprave, isključujući centralnu vlast na Kosovu. Predlažemo varijantu da i centralna vlast zadrži kompetencije ali i da se određena ovlašćenja prenesu na lokalnu vlast, čime bi se izbegao sukob centralnih i lokalnih organa.

I pred najavljeno potpisivanje uredbe šefa UNMIK-a o prvim pilot projektima, događa se problem. Umesto pet, startovaće se sa dva pilot projekata - Gračanicom u kojoj žive većinom Srbi i Đeneral Jankovićem, u kojem su isključivo Albanci. Ne slažemo se sa takvom koncepcijom UNMIK-a i Vlade Kosova i izričito tražimo da se istovremeno krene sa svim predviđenim pilot projektima. Zalažemo se za sveobuhvatnu decentralizaciju a to znači da šef UNMIK-a naloži da decentralizacija obuhvati sve, da se zna kojih će 60 do 70 opština biti formirano na Kosovu, te da se odredi rok za njihovo formiranje.

Bez obzira da li učestvujemo u Skupštini ili ne, rad na decentralizaciji je nešto što je neophodno. Poslanicima Srpske liste je sada odobreno od Beograda da učestvuju u decentralizaciji, ali to učešće nema nekog efekta ako nema ekspertske podrške iz Beograda, ako nema učešća ljudi koji će znati da procene šta treba uraditi u skladu sa iskustvima Evropske unije i da preduhitre posledice decentralizacije po kosovske Srbe. Ovo je prilika da uputim poziv vladi Srbije da kosovskim Srbima pruži ekspertsku podršku, jer su decentralizacija i sloboda kretanja od vitalnog značaja za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. To su suštinska pitanja koja mogu da doprinesu stabilizaciji stanja na Kosovu i Metohiji. Očekujem da će decentralizacija zauzeti posebno mesto u izveštaju Kaj Ejdea, i da međunarodna administracija mora da izvrši pritisak na kosovske institucije da se sa tim procesom krene. Očekujem kao predstavnik Srba, da ako se ovo pitanje postavi na ozbiljne temelje, da može itekako da popravi položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.


Reakcije | Broj reakcija: 11
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.