[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Neophodno je rešiti problem otetih sredstava penzijskog fonda Kosova od strane Srbije
Piše: Ibrahim Seljmanaj, Ministar za rad i socijalnu zaštitu u Vladi Kosova

Ibrahim Seljmanaj
Na Kosovu, za razliku od drugih Republika bivše Jugoslavije, posle rata nisu nastavljene ranije šeme penzijskog i invalidskog osiguranja. Odmah posle rata na Kosovu nije bilo administracije, UNMIK-ova ali i lokalna administracija su bile u osnivanju, nije funkcionisao ni bankarski sistem, pa su i plate onih radnika koji su bili zaposleni isplaćivane "u kesu", na ruke.

S' druge strane, fond penzijskog i invalidskog osiguranja, koji je na Kosovu funkcionisao do juna 1999. godine, bio je prazan, jer je početkom devedesetih godina premešten u Beograd. To su glavni razlozi koji su na Kosovu onemogućili funkcionisanje ranije seme.

Da bi se izašlo iz ove situacije, administracija UNMIK-a je izradila jedan dokumenat, poznat kao Uredba 2001/35, koja određuje i opisuje oblike penzijskog osiguranja na Kosovu.

Imajući u vidu ovu Uredbu, naročito njen član 4.2. o metodologiji određivanja visine osnovnih penzija, Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu je izradilo Nacrt Zakona o metodologiji određivanja visine osnovnih penzija na Kosovu i o određivanju datuma za obezbeđenje osnovnih penzija (Zakon br. 2002/1.), koji je usvojen na sednici Parlamenta Kosova 4. jula 2002. god. i potpisan od strane SPGS UN-a 26.07.2002. god.

Korisnici ove penzijske šeme su svi oni građani Kosova koji su navršili 65. godina života. Do sada je pravo na penziju po ovom osnovu steklo 122.057. građana, koji primaju po 40 evra mesečno. Na osnovu ove šeme, Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu svakog meseca izdvaja za penzije iznos od 4.900.000 evra.

Kao što je poznato iznos penzije u 2002. godini je bio 28 evra, u 2003. ovaj iznos je povećan na 35 evra, dok su 2004. godine penzije povećane na 40 evra mesečno, koliko iznose i sada u 2005. godini. Osnovna penzija koja se na Kosovu isplaćuje po ovoj penzijskoj šemi nema nikakve veze sa ranijim doprinosima. To je nova sema koja vazi za sve građane Kosova koji su navršili 65 godina života.

U cilju obezbeđenja mreže socijalne sigurnosti u sklopu socijalne bezbednosti i sa ciljem da se ublaži siromaštvo, Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu je izradilo Nacrt Zakona o penzijama lica sa ogranicenim sposobnostima, koji je usvojen od strane Parlamenta Kosova
na sednici od 6. novembra 2003. god. (Zakon br. 2003/23.) i potpisan od strane SPGS UN-a 17. decembra 2003. godine. Do kraja juna 2005. godine ovaj vid penzije je uživalo 18.072 građana Kosova.

Ministarstvo za rad i socijalnu zastitu, od njenog osnivanja je insistiralo kod organa UNMIK-a da vrše pritisak na Beograd, kako bi vratio oteti fond kosovskih penzionera. U taj fond svoj diprinos je ulagalo oko 100.000 kosovskih penzionera, i on je grabljen, ili blaže rečeno, kao sto smo napred naveli, premešten je u Beograd.

Naše je stalno insistiranje da taj fond treba što pre vratiti na Kosovu, da bi njime upravljala Vlada Kosova, jer on pripada kosovskim penzionerima, koji su u njemu godinama ulagali svoja sredstva u vidu doprinosa. Nijednog trenutka nećemo odustati od prava i zahteva da se na Kosovu vrati fond kosovskih penzionera, a o načinu na koji će se ovaj problem rešiti treba razgovarati sa srpskom stranom.

Poznato nam je kako je funkcionisao taj fond, u kome su svoj doprinos ulagale generacije za generacije, a znamo i to da Vlada u Beogradu i dan danas isplaćuje penzije jednom delu građana Kosova, posebno onima srpske nacionalnosti, dok je, s druge strane, veliki broj građana na Kosovu, koji su godinama radili u raznim preduzećima širom Srbije, gde su uplaćivali doprinos u penzijski fond, ali danas ne uživaju penziju,
mada su čak penzionisani u Srbiji.

Smatramo da ovo pitanje ne treba politizovati, ali je nužno sesti i razgovarati da bi se problem rešio, s obzirom da u Srbiji još uvek funkcioniše ista šema penzijskog i invalidskog osiguranja. Nezavisno od
toga, Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu, tokom redovnih susreta sa socijalnim partnerima u okviru konsultativnog tripartitnog odbora, dobilo je preporuke za početak pripremanja jedne zakonske inicijative o kategorizaciji penzionera, kako bi svi oni koji su u prošlosti ulagali svoj doprinos, dobili i veći iznos penzije.

Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu već je formiralo radne grupe koje će raditi na ovoj zakonskoj inicijativi, u okviru Predloga zakona
o prevremenom penzionisanju i priznavanju radnog staža za period od l989. do 1999. godine, uz stalne konsultacije i zajednički rad sa socijalnim partnerima i međunarodnim stručnjacima.

Pre izvesnog vremena i Skupština Kosova je usvojila odluku kojom se ovlasćuje vlada, odnosno Ministarstvo za privredu i finansije da pronalazi modalitete o raspodeli 6 miliona evra u 2005. godini, za osnivanje jednog penzijskog fonda na Kosovu. Međutim, pitanje vraćanja ranijeg fonda ostaje za nas otvoreno pitanje, koje treba rešavati.Reakcije | Broj reakcija: 3
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.