[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Za decentralizaciju sa svim i za sve gradjane Kosova
Piše: Fehmi Mujota, rukovodilac Departmana za lokalnu samoupravu i zajednice u kabinetu za dobru vladavinu Demokratske partije Kosova

Fehmi Mujota
Demokratska partija Kosova (DPK) podrzava i pomaze istinsko reformisanje lokalne vlasti, kao neophodnost jednog procesa za blizu i efikasniju uslugu gradjanima.

Svim nasim kapacitetima se angazujemo da decentralizacija ima isti smisao i ista nacela za sve, bez razlike na etnicku, socijalnu, ekonomiku ili drugu pripadnost.

Podrzavamo decentralizaciju koja se zasniva na osnovama dokumenata,kao sto je Evropska povelja o lokalnoj samoupravi.

Postujemo sva nacela koja proizilaze iz ove povelje, a koja se zasnivaju na zakonskim i ustavnim osnovama zemlje. Angazujemo se za potpuno postovanje osobenosti zemlje, uporedo sa zakonodavstvom (zakonskom infrastrukturom zemlje ).

Opredeljeni smo da ovaj proces pocne pravilno i da negujemo istinske vrednosti civilizacije i tradicionalnih demokratija.

Potpuno smo ubedjeni da mozemo afirmisati vrednosti institucionalne integracije,umesto odbijanja, podvojenosti ili izolacija poput etnickih ili teritorijalnih enklava.

I pored cinjenice da podrzavamo istinski proces decentralizacije, mi smo protiv cinilaca koji proces decentralizacije udaljavaju od osnovnih opredeljenja, a to potkrepljujemo sledecim nacelnim primedbama:

Manjkaju zakonska infrastruktura, jedan broj zakona koji omogucavaju decentralizaciju i istinsko reformisanje lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o lokalnim finansijama, Zakon o teritorijalnom organizovanju, Zakon o izborima, Zakon o civilnoj registraciji itd.

Smatramo da nedostaje ustavni osnov zemlje i postovanje istih nacela,kao u Evropi i na osnovu Evropske povelje.

Isto tako nedostaje analiza o ekonomskoj postojanosti mogucih opstina, kao i odluka Parlamenta o osnivanju novih opstina,makar da su one i pilot projekti za pilot opstine.

U kosovskom zakonodavstvu nedostaje zakonski i ustavni osnov za pilot opstine.

Ovakav predlog za pilot opstine promovise etnike i teritorijalne podele, i jedini kriterijum koji je uzet u obzir je u suprotnosti sa svim demokratskim nacelima.

Takva politika ce u bliskoj buducnosti omoguciti stvaranje novih, jos vecih etnickih podela stvaranjem etnickih pojasa, a sto ce za posledicu imati nove teritorijalne podele unutar Kosova, cime ce se omoguciti izbijanje novih medjuetnickih kriza, uz uticaj iz Beograda. To omogucuje posredovanje ili uticaj bezbednosnih politika izvan kosovskih institucija.

Smatramo da teznja za spajanje dveju ili vise katastarskih jedinica ima za cilj grupisanje i stvaranje srpskih etnickih i teritorijalnih veza, sto ce u kasnijim etapama povecati zahteve i uslovljavati pregovore za teritorijalnu autonomiju unutar Kosova.

Takvi planovi i ta strategija nije nista novo, vec je prakticno promovisanje pocetka ostvarivanja plana Koordinacionog centra i srpske vlade, koji za osnov imaju srpski nacionalni plan, promovisan od strane Dobrice Cosica, koji je on decidivno afirmisao u svojoj knjizi o Kosovu, izdatoj u 2003. godini, na stranicama 182-189.

Ubedjeni smo da se potpunim angazovanjem kosovskih i medjunarodnih institucija, praznine, ili nedostatak zakona mogu ispuniti u toku jedne godine, pa smo zato protiv sadasnje forme projekta pilot opstina, cime se stvaraju takva praksa i realnost,koja dosada nije poznata na terenu i koja stavlja pred izazove koji ce rezultirati neuspehom projekta i dovesti do nepopravljivih politickih posledica za Kosovo.

DPK je za reformu lokalne samouprave i za instinsku decentralizaciju, sa gradjanima u centru paznje, nakon sto budu izgradjene i konsolidovane sve centralne institucije i posle stvaranja zakonskog osnova za takvo delovanje, na ustavnim osnovama nezavisnog i suverenog Kosova.

Ubedjeni smo da,samo posle ovakvih kretanja mozemo ici na kvalitetne i funkcionalne reforme sa svim i za sve gradjane Kosova, oslanjajuci se na osnovna nacela koja proizilaze iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.


Reakcije | Broj reakcija: 2
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.