[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Evropska načela za jačanje zajednica na Kosovu
Piše: Dardan Gaši, glavni savetnik ministra za lokalnu samoupravu, Ljufti Hazirija

Dardan Gaši
Šest godina nakon intervencije NATO-a na Kosovu, preduzete u cilju obustavljanja masovnih povreda ljudskih prava, Kosovo ima demokratski izabranu vladu , koja energično radi na ispunjavanju međunarodnih standarda, kao što se očekuje od svih evropskih zemalja. Jedna od najvažnijih inicijativa vlade, proces prenošenja vlasti sa većih opština na manje jedinice izazvao je dosta polemika, koje dolaze kao rezultat lošeg informisanja, a što je veoma kontraproduktivno.

Deo pogrešnog shvatanja dolazi kao rezultat konfuzije u upotrebi termina. Iz poznatih političkih razloga UNMIK je izmislio termin „decentralizacija“ i naglasio korist koju će manjinske zajednice imati prenošenjem vlasti na opštinske jedinice, kako bi kosovski Srbi stekli utisak da su i oni adekvatno predstavljeni na lokalnom nivou. Ono što je u stvarnosti bilo deo obezbeđivanja približavanja Kosova evropskim političkim normama, opisano je kao planirano rešenje u odnosu na žalbe manjinskih zajednica. Takav opis nastavlja i dan danas da izaziva nesporazume.

To što je UNMIK nazvao terminom „decentralizacija“ ustvari predstavlja načelo koje Savet Evrope poznaje kao pomoćno sredstvo – prenošenje političkog odlučivanja na najniži praktični nivo. Po rečima ambasadora Saveta Evrope Karla Civiletija, koji rukovodi devetomesečnom studijom o kosovskom pitanju, cilj te ispomoći je „da procese odlučivanja što više približi građanima, da pruža bolje javne usluge i obezbedi efikasniju javnu administraciju“.

Decentralizacija ne predstavlja ni kraj ni neki poseban program vlade. Ona predstavlja princip ispomoći , „subsidariteta“, kako ga nazivaju u Savetu Evrope, a koji će biti obuhvaćen u novom zakonu o lokalnoj samoupravi, koji će biti usvojen u najskorije vreme.

Neki su izrazili zabrinutost da bi se prenošenjem vlasti na opštinske jedinice stvorile nove jednonacionalne zajednice i da bi mogle ojačati „paralelne strukture“ iznad samoupravnih i vladajućih struktura na Kosovu. Naprotiv, javne službe, administrirane na lokalnom nivou biće neodvojivi deo šireg sistema na Kosovu. Ukoliko se dogodi da granice opštinskih jedinica osnažene novim zakonom budu donekle slične granicama etničkih zajednica, to će biti zbog toga što većina etničkih manjina već živi u posebnim zonama – ne kao što je slučaj sa etničkim naseljima u mnogim evropskim i severnoameričkim gradovima.

UNMIK i naša vlada uvek su insistirali na pravu pojedinaca da sami odlučuju o tome gde će živeti; oni nisu pioni da bi se mogli premeštati s mesta na mesto, kako bi se prilagođavali nečijim idealima oko etničke integracije. Kao vlada mi smo obavezni da ponudimo efikasne javne usluge svim građanima, ma gde oni želeli da žive. Kao Evropljani, mi se priklanjamo ideji da je najbolji način da se to postigne upravo prenošenje javnih službi u ruke onih kojima su one najpotrebnije.

Naši napori da ispitamo jedan model prenošenja vlasti na pet pilot projekata zastali su u poslednje vreme kao posledica suprotstavljanja nekih kosovskih Srba.

Na početku smo predložili ono što je poznato kao plan A, misleći da će to biti prilagođeno potrebama i ciljevim sviju. Potom smo čak bili i veći entuzijasti oko takozvanog plana B, naročito zbog toga što je bio izrađen kao odgovor na zabrinutost lokalnih srpskih političara, i kao takav bio je odmah prihvaćen od strane Kontakt grupe. Iako smo bili razočarani kada su ga neki Srbi koji žive u zonama obuhvaćenim tim planom odbili mi nismo spremni da izvršimo izmene u njemu bez daljnjih razmatranja.

Međutim, ne stoje konstatacije i mišljenja da slabimo ukoliko pristanemo na pronalaženje drugih opcija. Kao što je istakla naša delegacija u Beču, mi smo otvoreni za nove ideje. U svakom slučaju, nove ideje ne treba da prouzrokuju nova rasparčavanja i stvaranje geta. Kao ministarstvo u vladi koje predstavlja ceo narod Kosova, obavezni smo da istražujemo nove smernice, prihvatljive za sve zainteresovane strane u našoj oblasti odgovornosti.

U poslednje vreme, naša je obaveza, kao ministarstva u ovoj vladi da radimo na iznalaženju novih rešenja koja će služiti interesima svih nacionalnih zajednica.To je ono što međunarodna zajednica očekuje od nas, to je ono što od nas očekuju naši srpski sugrađani i to je ono što vlada namerava da uradi.


Reakcije | Broj reakcija: 0
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.