[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Nametnuto jedinstvo
Piše: Škeljzen Malići, novinar i publicista

Škeljzen Malići

Škeljzen Malići
Koliko je Kosovo spremno za razgovore o rešavanju statusa Kosova? Interne analize su uglavnom pesimističke. Ističe se nedostatak jedinstva, iskustva i stručnosti. Na Kosovu su još na proleće propali napori za stvaranje takvog predstavničkog modela koji bi zadovoljio aspiracije svih političkih subjekata. Vlada Bajrama Kosumija, nedovoljno ubedljivo, bez autoriteta kakvog je imala vlada Ramuša Haradinaja, težila je da upravo ona bude sama nosilac pregovora, ne predviđajući nikakvu ulogu za opoziciju. S druge strane, opozicija je smatrala da bi takvo zastupanje Kosova u pregovorima bilo neadekvatno i slabo, ne samo zato što je vladina koalicija između DSK i ABK relativno slaba, sa ne tako stabilnom većinom, već i zbog toga što u njenom sastavu ima nekoliko korumpiranih i nesposobnih ministara, kojima se ne bi smela prepustiti odgovornost za pregovore.

Specijalni predstavnik Generalnog sekretara UN na Kosovu, Soren Jesen-Petersen, u stvari je bio predvideo stvaranje Političkog foruma Kosova, u kome bi bili obuhvaćeni svi lideri pozicije i opozicije, kao i rukovodioci glavnih institucija, i taj bi forum imao vodeću ulogu u pregovorima. Međutim, forum se sastao samo jednom krajem maja meseca, kada je primećeno da postoje ogromne koncepcijske razlike u vezi sa njegovim mandatom i načinom rada.

Vlada Bajrama Kosumija čitavo vreme je opstruirala taj predlog pokušavajući da umanji mandat i kompetencije foruma, smatrajući ga samo savetodavnim telom, mada ni opozicija nije bila zadovoljna fluidnim konceptom foruma sa savetodavnim funkcijama. Opozicija je zahtevala da forum bude organ koji donosi odluke i nosilac pregovora o statusu, zahtevajući čak i rukovodeću ulogu opozicije na tim pregovorima, jer bi se time, po njihovom mišljenju, pridobilo poverenje i učvrstilo jedinstvo među Kosovarima. Druga opcija opozicije bila je stvaranje nove vlade, na bazi široke koalicije.

Tako je celo leto proteklo uz koncepcijske razlike i ideju o Političkom forumu, koja je visila u vazduhu, dok su međusobne optužbe i pokušaji komprimitovanja premijera Kosumija i nekoliko ministra stvarali napetu atmosferu vrele krvi, a što je, prema opštem mišljenju, bila nepovoljna okolnost za Kosovo, ukoliko bi se u proces pregovora ušlo sa podelama.

Druga briga se pojavila nakon bolesti predsednika Rugove, koji je i javno saopštio da boluje od raka na plućima. Iako nije objavljena tačna dijagnoza o tome u kojoj je fazi bolest i o opasnosti koja preti predsednikovom životu, to je uticalo na širenje spekulacija i mnogobrojnih nagađanja o njegovom mogućem nasledniku, o krizi autoriteta i mogućim nesporazumima i podelama u najvećoj partiji, DSK-u, ukoliko Rugova ne bi mogao dalje da obavlja svoje dužnosti u bliskoj budućnosti, kada bi mogli započeti razgovori o statusu.

Međutim, u jeku tih spekulacija, kada se mislilo da je stvaranje nove sveobuhvatne vlade praktično neizbežno, čak je od strane nekih neimenovanih međunarodnih zvaničnika bio objavljen nacrt nekakvog projekta o sastavu tehničke vlade, došlo je do preokreta koji je privremeno otklonio ideju o forumu i rekonstrukciji vlade. Ibrahim Rugova je 12. septembra saopštio svoj predlog o sastavu pregovaračke grupe, kojom bi on sam rukovodio, a gde bi bili obuhvaćeni svi relevantni lideri i rukovodioci glavnih kosovskih institucija. Njegov predlog je svesrdno podržan od strane diplomatskih misija , naročito od strane Američke kancelarije u Prištini, za koju se sumnjalo da je ustvari bila glavni ideator i sastavljač tog predloga, dok je uloga Rugove bila slična onoj iz proleća 1998. god, kada je, prema svedočenju protagonista iz tog vremena, lista od petnaest članova ekipe za pregovore bila sastavljena upravo od strane Amerikanaca!

Bilo kako bilo, imenovanje pregovaračke ekipe od strane Rugove, iako je obavljeno bez prethodnih konsultacija, čak ni sa pozicijom ni sa Vladom Kosova, otvorilo je drugi- novi put kompletnijeg predstavljanja i jedinstva. To, međutim, nije rešilo sve probleme, jer predlog Rugove nije bio detaljan, nedostajala su objašnjenja o mandatu, nadležnostima i procedurama odlučivanja, pa je kao takav od strane lidera opozicije, a naročito Hašima Tačija shvaćen kao mamac : ukoliko bi ga prihvatili ne bi imali ulogu i težinu uticaja koju su zamišljali, a ukoliko bi ga odbili, smatralo bi se da su protiv jedinstva. Tači je naročito oštro kritikovao nedostatak platforme za pregovore, u kojoj bi se utvrdile granice mogućih odstupanja tokom pregovora. Zbog toga je Tači zatražio da Skupština Kosova prethodno usvoji Rezoluciju o nezavisnosti Kosova, koja bi obavezala pregovaračku grupu da u pregovorima na svaki način brani nezavisnost Kosova, kao nepregovaračku opciju, dok bi se moglo pregovarati o drugim pitanjima, kao što su decentralizacija i položaj i uloga manjina u nezavisnom Kosovu.

Svi su izgledi da će taj projekat Rugove, bez obzira na njegovo zdravstveno stanje i aktivno učešće na pregovorima biti model koji će se primenjivati tokom narednih meseci, kada se očekuje početak pregovora o statusu, prvobtino u obliku šatl diplomatije. Ustvari to će obezbeđivati široku koaliciju svih važnih albanskih političkih subjekata, a moguće je da se priključe i predstavnici nesrpskih manjina, dok Srbi, po svemu sudeći, ne vide svoje mesto u sastavu kosovske delegacije, već žele da budu sastavni deo delegacije Srbije.Reakcije | Broj reakcija: 6
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.