[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Zašto je Kosovu potrebna nezavisnost?
Piše Veton Suroi, predsednik partije ORA i publicista

Veton Suroi
1.

Nezavisnost Kosova nije pitanje zastave, himne, grba, bitke na Kosovom Polju i ilirsko-dardanskog kontinuiteta. Nije ni stvar izolacije od ostalih. Nezavisnost Kosova u XXI veku je pitanje upravljanja, bezbednosti i perspektive.

Da počnemo sa upravljanjem. To je teritorija, koja je nakon niza konflikta koji su stigli i do pokušaja za genocid protiv većinskog albanskog stanovništva dostigli takvu fazu zrelosti koja iziskuje da bude upravljana od svojih stanovnika. To je nazvano i naziva se samoopredeljenje, ali u kontekstu o kome govorimo, u terminologiji preduzetništva, da ga prostije nazivamo upravljanje. Naravno, neko može reći da to može biti kooperativno upravljanje , što bi značilo da Kosovo može da bude deo nekakvog većeg preduzeća, na primer u Srbiji i Crnoj Gori, ali je odgovor za to prost. Velika korporacija, Socijalistička Jugoslavija se raspala i iz te korporacije su proizašla posebna preduzeca. Neka izvanredno uspešna, kao Slovenija i Hrvatska, neka još uvek deficitarna, kao Bosna i Hercegovina.

Srbija i Crna Gora su jedna mala korporacija u raspadanju, koja nije privlačna za nikoga, čak ni za sama preduzeća koja ga sačinjavaju.

Ali, postoji jedna druga, uspešna korporacija,a to je EU. Medjutim, preduslov da se postane deo te korporacije je da preduzeće bude zdravo, sa jedne strane, i da je raščistila sve imovinsko-pravne odnose. Kosovo, kao evropska teritorija, svakako je zainteresovana da postane deo EU, ali da bi to postigla treba da definiše “imovinsko-pravna pitanja”.To, prosto treba da znači da definisanje statusa Kosova, kao nezavisne države, mora da se posmatra kao prioritetno pitanje mogucnosti učlanjivanja u EU. Dakle, Kosovo se osamostaljuje ne da bi se izolovalo od drugih evropskih naroda i država, već da bi se priključilo drugim evropskim narodima i državama, uključujući u budućnosti i srpski narod i njegovu državu.

2.

A zašto je pitanje bezbednosti?

U XXI veku je shvaceno iskustvo iz XX, veka, a to iskustvo je da su izvor nesigurnosti i u globalnom i u regionalnom nivou raspadnute države. Dovoljna su dva primera: bivša Jugoslavija, koja je svojim raspadanjem postala izvorom najvece nesigurnosti u evropskom kontinentu nakon Drugog svetskog rata, i Avganistan, koji je kao raspadnuta država, pretvorena u raj za obuku medjunarodnog terorizma.

Obrnuto, izvor regionalne i globalne sigurnosti su funkcionalne države. Jedini način da Kosovo može garantovati bezbednost za svoje gradjane i da ujedno bude garancija za regionaslnu bezbednost je stvaranje svoje funkcionalne države. Kosovo ne može da bude deo srpske države, u nikakvom obliku. To je potvrdjeno svim merama, uključujuci i ekstremno nasilje, i to se pokazalo kao propali projekat, čak u toj meri u kojoj Srbija još uvek ne može da postane funkcionalna država, placajuci danak posledicama sopstvenog fašizma kao notorne ideologije za tadašnju aneksiju Kosova.

3.

Konačno, to je pitanje perspektive. U svim oblastima života postoji potreba za osnovama na kojima ce se graditi buducnost. U privredi, naprimer, utvrdjeno je da ne može biti privrednog razvoja bez definisanja svojine. Isto tako i u ukupnom razvoju Kosova ne može biti kretanja napred ukoliko se ne definiše karakter države. Sve dok bude dualizma u prirodi države, bice i dvojakog tumačenja njegovog pravnog sistema i dualizma o fundamentalnim pitanjima, kao što je garantovanje investicija. To smo imali prilike da vidimo na Kosovu tokom protekli šest godina sa UNMIK-om, gde je neodredjenost prirode države i stvaranje njenog dualizma ustvari i dovelo do velikog zastoja u razvoju institucija, demokratije i privrede. U trenutku kada se ne zna ko je odgovoran na vlasti, gubi se ceo lanac odgovornosti, a to znači i priroda demokratije kao i snaga glasa suverena, gradjanina.

Zbog toga Kosovo treba da bude nezavisno, kako bi moglo da gradi svoju demokratsku buducnost odgovorne vlasti i privrednog razvoja.

4.

Znam da u Srbiji, koja je realno jedina zemlja na svetu protiv nezavisnosti Kosova, postoji sasvim drugačiji prilaz, i da se koriste potpuno različiti argumenti. Znam da ce odatle doci glasovi koji ce mi reci : “E, pa sa ta tvoja tri načela kako ce biti zašticeni Srbi na Kosovu?”.Odgovor je veoma prost. Do danas su korišceni svi modeli koji isključuju preuzimanje potpunih odgovornosti od strane vecinskog naroda. Rezultat je po Srbe bio katastrofalan; Miloševic ih je pretvorio u kolonijalne administratore i to je kosovske Srbe dovelo u poseban istorijski položaj da se ponašaju kao peta kolona u svojoj zemlji, na novom Kosovu.

Da isprobamo jedan drugi model koji je pobedio u ujedinjenoj Evropi , a to je model preuzimanja odgovornosti od strane vecinskog naroda u demokratskoj i funkcionalnoj državi.


Reakcije | Broj reakcija: 36
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.