[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Stanje ljudskih i manjinskih prava na Kosovu
Nazmi Fejza, zamenik Ministra za povratak i zajednice

Nazmi Fejza
Opredelenje građana Kosova za demokratsku, funkcionalnu i razvijenu državu svih građana Kosova, bez obzira na njihovu etničku i versku pripadnost je očigledno u svim njegovim institucijama, u zakonima, rezolucijama i deklaracijama usvojenim u Skupštini Kosova, zacrtanim u programima vlade i u programima institucija opštinske vlasti.

Pored toga što je Kosovo dva puta održalo regularne parlamentarne izbore, u skladu sa međunarodnim normama, koji su visoko ocenjeni i od strane međunarodne zajednice, na kojima su imali mogućnosti da učestvuju svi njegovi građani i politički subjekti i da zastupaju svoje interese u Skupštini, 20 mesta od 120 koliko ima Skupština Kosova rezervisana su za predstavnike nealbanskih zajednica, bez obzira na mesta osvojena neposrednim izborom, što je jedinstven slučaj u odnosu na Skupštine zemalja regiona, a sa jedinim ciljem da manjinske zajednice budu u mogućnosti da što uspešnije brane svoje interese u okviru institucija.

Dodajmo i to da je Skupština Kosova u ovom periodu usvojila velik broj zakona i rezolucija u interesu svih njegovih građana.

Nacionalna struktura poslanika Skupštine Kosova, osim onih iz redova Srba, reflektuje etničku strukturu građana Kosova, što znači da su većina Albanci, ali ima i predstavnika Turaka, Bošnjaka, Aškalija, Roma, Egipćana, Goranaca i Srba.

Broj zaposlenih iz redova manjina u institucijama Kosova sada je oko 12%, ali je težnja da do kraja godine taj procenat bude najmanje 16.6%. Bojkot kosovskih institucija od strane predstavnika srpske zajednice otežao je postizanje cilja za veće zapošljavanje pripadnika manjinskih zajednica.

Teško je govoriti o potpunom poštovanju ljudskih prava u situaciji kada je na Kosovu, prema procenama Svetske banke, 37% stanovništva siromašno, dok 15% živi u krajnjem siromaštvu.

Nivo ostvarivanja ljudskih prava i prava zajednica razlikuje se u zavisnosti od oblasti rada i života. U rezervisanim oblastima, kojima rukovode predstavnici međunarodnih institucija (UNMIK i Kfor), kao što su bezbednost, pravosuđe, upravljanje javnom i društvenom svojinom itd. ima zastoja u željenom napretku u ostvarivanju tih prava.

Posebno je naglašena nemarnost Kosovske poverilačke agencije (KPA) u procesu privatizacije, što je onemogućilo ranije zaposlenima da rade, dok se korišćenje zakonskog prava na 20% od vrednosti prodatih preduzeća koje pripada radnicima ostvaruje sa velikim zakašnjenjem.

U oblasti bezbednosti i slobode kretanja građana, iako je postignut napredak, još ima zastoja i stanje je ispod normalnog i željenog nivoa. Sada na Kosovu, usled nespremnosti UNMIK-a i Kfora da kontrolišu celu teritoriju Kosova , na šta ih obavezuje Rezolucija Saveta bezbednosti, u praksi imamo funkcionisanje paralelnih struktura u srpskim enklavama, naročito u severnom delu Kosova.

Građani koji su tamo brojčano u manjini lišeni su od osnovnog prava da biraju i da budu birani u strukture lokalne vlasti. Ovde je reč o stanovnicima Košutova, Bistrice, Ceraje u opštini Zubin Potok i stanovnicima sela Keljmend, Žaže i Boljetin, u opštini Zvečan.

Svaki politički subjekat i svaka zajednica je imala mogućnost da neposrednim glasanjem u demokratskim izborima izabere svoje predstavnike u lokalnim organima vlasti. Međutim, treba istaći primer Mitrovice iz 2002. godine, kada je Specijalni predstavnik Generalnog sekretara UN-a administrativnim posredovanjem poništio slobodan glas građana.

Napredak u ostvarivanju ljudskih prava i prava zajednica, postignut je naročito u oblasti obrazovanja, a i u oblast zdravstva je takođe zabeležen značajan preobražaj, u korist svih građana.

Veliki napredak u oblasti informisanja, ne ulazeći u analizu programskih šema radijskih i televizijskih stanica na jezicima manjina, predstavlja činjenica da na Kosovu sada radio i televizija emituju program na albanskom, srpskom, bošnjačkom, turskom, romskom jeziku, itd.
Samo na srpskom jeziku imamo 26 radio stanica. Gračanica, naselje sa oko 3.500 stanovnika ima tri radiostanice koje emituju program na srpskom jeziku .

Većina službenika u Ministarstvu za zajednice i povratak, kojom rukovodi ministar iz redova srpske zajednice g. Slaviša Petković, su pripadnici te nacionalnosti.

MPZ u saradnji sa drugim partnerima u radnoj grupi za povratak (UNMIK, UNHCR i Kfor) pripremili su Strateški okvir za povratak u 2005. godini.

Za dalje unapređenje procesa realizacije ljudskih prava i prava zajednica, treba:
1. Intenzivirati proces definisanja konačnog statusa – nezavisnosti Kosova, kako bi građani shvatili da je mesto za rešavanje njihovih problema Priština a ne Beograd.
2. Osnovati nova ministarstava i preneti nadležnosti na lokalne institucije i u oblasti pravosuđa i reda i bezbednosti, jer je to neophodnost.
3. Institucionalni i politički rukovodioci treba da rade predano sa građanima i pripadnicima nacionalnih zajednica na daljoj demokratizaciji kosovskog društva.
4. Reformisati izborni sistem, koji treba da obezbedi adekvatno predstavljanje svih nacionalnih zajednica, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.
5. Nastaviti proces pomirenja između zajednica, koji je poremećen kao posledica rata i osvajačke politike koju je Srbija vodila na Kosovu.
6. Institucije Kosova (Predsedništvo, Skupština, Vlada) treba da nastavljaju stalno da dokazuju da su opredeljene za izgrađivanje dobrih susedskih odnosa i da su dobar oslonac za stabilnost u regionu i šire.


Reakcije | Broj reakcija: 6
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.