[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Spekulacijama sa brojem raseljenih i ukupnim brojem žitelja Kosova i Metohije prejudicira se budući status pokrajine

Teksti i Juaj zoti Cuciq eshte vetem nje pamflet politik i cili tregon se ne mungese te argumenteve duhet me shkuar me politizim. Nuk keni dhene asnje argument te forte lidhur me numrin e serbve te cilet jane aktualisht te zhvendosur ne Serbi. Keni dhene vetem vleresime politike. Ne anen tjeter profesor Islami ka dhene shume shenime, kryesisht te bazuara ne staistikat e serbise dhe Ish Jugosllavise. Ska dyshim se ai qe duhet te jete objektiv duhet te kuptoj se cila eshte e verteta. Pershendetje
(Sevdije Radogoshi, 13.07.2005. 19:53)

Just another Serbian Fary Tale............
(andi albaneze, 15.07.2005. 01:21)

Sorry, but Kosova/ Kosovo has always been and will remain ALBANIAN. But serbs and other minorities can live there, since we are tolerant. I have never heard that a church owns a country. Something like this can be sad only by serbian people. Go and read some objective books.
(ADRIAN, 20.08.2005. 15:23)

Reagim ndaj shkrimit ,,Përmes spekulimeve me numrin e te zhvendosurve dhe..... “ nga Vlladimir Cuciq Nëse mund te kalkulohet me shifra atëherë duhet te përdoren - merren parasysh rregullat në matematikes. Shkrimi i Vladimir Cuciqit është për tu habitur. ku ne te thuhet: Sipas te dhënave nga regjistrimi i te zhvendosurve nga viti 2000 (organizuar nga UNHCR dhe Komisariati për Refugjatë), ne republikën e Serbisë janë 205.000 persona te zhvendosur brenda përbrenda. Ne Mal te Zi janë regjistruar edhe 18 mije te tille,gjë qe e bene numrin e përgjithshëm te personave te zhvendosur ne Serbi dhe Mal te Zi afro 223.000 persona. Me tutje theksohet:Pos ,kësaj vlerësohet se brenda për brenda Kosovës dhe Metohise,janë eshë rreth 20.000 persona te zhvendosur. Pasi qe regjistrimi nuk ka qene i obliguar.........numri i përgjithshëm i te zhvendosurve brenda ne Serbi dhe Mal te Zi arrin deri ne 350 000 persona te zhvendosur. Ne te nuk është cekur fare se këta refugjat janë apo nuk janë te gjithë nga Kosova apo te viseve tjera por, ne te aludohet se janë nga Kosova pasi me tutje (ne tekst) kërkohet qe te gjithë këta refugjat te kthehen ne Kosove. Nëse marrim shënimet nga regjistrimi i vitit 1981 dhe ai vitit 1991 ku serbet përbenin 13,3% te popullsisë se Kosovës apo ne numra absolut 209 497 banore , gjersa ne vitin 1991 përbenin 9,9 apo 194 190 banor serb te vendosur ne Kosove. Këto te dhëna flasin se popullsia serbe ne periudhën 14 vjeçare 1991-2004 pa ndikimin e faktorëve tjerë po te vazhdohej me një temp te njëjte te zvogëlimit te popullsisë serbe tani ne Kosove do te ishin afro 172 770 banore serb apo 4,62% me pak se ne vitin 1991. Me poshtë po japim një pjese te materialit te harrur nga një botim qe pritet te dal me fillimin e dhjetorit ,,Disa te dhëna mbi Kosovën”nga autori i këtij shkrimi. Edhe pse serbet përbënin 8-13% (1975-’95)te popullsisë se përgjithshme te Kosovës pothuajse ne te gjitha institucionet dhe poret e jetës ne Kosove gjuha te cilën është dashur te përdoret ne vendet publike ka qene ajo serbe........ Nga te dhënat e regjistrimeve shohim se ne vitet 1981-1991 edhe përkundër pushtetit absolut te serbeve ne Kosovë (.popullsia serbe është zvogëluar nga viti ne vite (sipas regjistrimeve te bëra nga vete serbet). Kështu ne vitin 1981 serbet përbenin 13,25 te popullsisë se Kosovës apo te shprehur ne numra absolut 209 497 banor ,gjersa ne vitin 1991 ata përbënin 9,9% apo 194 190 banore qe do te thotë se ne periudhën 10-vjeçare popullsia serbe është zvogëluar për 3,3% ose për 15 307 banor, dhe çdo vite 0,33 apo 1530,7 banor. Tani (2005) po te vazhdohej me një ritëm te tille (pa ndikimin e faktorëve te tjerë) popullsi serbe ne Kosovë duhej te kishte 172 760. Sipas te dhënave te ndryshme zvogëlimi i popullatës serbe ne Kosovës është bere nga ndikimi i disa faktorëve: o Kushtet me te mira ne Serbi sikundër te ardhurave personale dhe gjendjes se përgjithshme ekonomike o me te mira ne Serbi krahasuar me Kosovën . o Popullsia e ardhur serbe ne Kosove ajo ndërmjet viteve 1920-1939 dhe ajo pas luftës se dyte botërore kishte një pasuri ne Serbi. o Ai demografik-popullsia e ardhur serbe ne Kosove kishte një moshe te vjetër qe nuk prodhonte pasardhës pra nuk kishte shtim natyrore te theksuar. o Migrimi i serbeve nga Kosova për ne Serbi pas vitit 1999 iu mundësonte serbeve qe me shitjen e pasurisë se tyre ne Kosove (shumica të marrur si shpërblim nga ish-shteti) qe te merrnin shtëpi-banese ne Serbi dhe te kursenin mjete shtese. Nga ata refugjat qe thuhet se janë 223.000 dhe mandej spekulohet se mund te jene 350 000 po te ishin regjistrua te gjithë, dhe po ti shtohet numri i serbeve qe janë tani ne Kosove qe llogaritet se janë 130 000 (sipas organizatës Iniciativa Evropiane për Stabilitet (ESI) atëherë sipas shifrave te juaja del se numri i serbeve ne Kosove ishte diku afro 480 000 serb gjë qe ne asnjë dokument te përpiluar nga vete qendrat dhe ekspertet serb gjate regjistrimeve, numri i serbeve nuk ka kaluar shifrën prej 228 264 (atë të vitit 1971). Dhe, nëse i përdorim rregullat e matematikes na del se numri i serbeve qe kane leshur Kosovën pas vitit 1999 (jo nga presioni siç thuhet ne disa qarqe por kemi shume arsye te tjera) dhe ata qe janë kthyer 12 221 ne këto vitet e fundit del se numri i refugjateve Kosovar ne Serbi duhet te jete diku 30 540 banor ose e kundërta se numri i refugjateve kosovar ne Serbi mund te jete edhe 150 000 nëse në Kosove tani janë 20 0000 serb! Numri i refugjateve mund te jete edhe me i madhe varësisht nga përpiluesit e shifrave dhe interesi i tyre pasi është koha e manipulimeve serbe duke e ditur qëllimin, por këto shifra qe janë cekur me larte për popullsinë serbe ne Kosove gjate viteve 1981-’91 janë te përpunuara dhe te përgatitura nga ekspertet serb ne Beograd (siç e dimë se të gjitha regjistrimet e bëra ne Kosovës pas luftës se dyte botërore janë përpunuar në Beograd) le te kuptoje se edhe këtu ka pasur manipulime me numrin total te popullsisë serbe dhe asaj shqiptare (te pares ne favor dhe te dytës ne disfavor) në Kosovë. Avni Kastrati Zyrtar i late në : Departamentin e Statistikave të Popullsisë
(Avni Kastrati, 13.10.2005. 06:22)

Nëse ka mundësi te jepet ky material i meposhtem te cilin po e dregoj tani (te zevendesohet ai i cili eshte ne publik)pasi, ai me heret eshte derguar gabimish ne vend te ketij. Ju falenderit per mirekuptim. Ky eshte materiali. Reagim ndaj shkrimit ,,Përmes spekulimeve me numrin e te zhvendosurve dhe..... “ nga Vlladimir Cuciq Nëse mund të kalkulohet me shifra atëherë duhet të përdoren - merren parasysh disa rregulla në matematikë. Shkrimi i Vladimir Cuciqit është për tu habitur ku, në të thuhet: Sipas të dhënave nga regjistrimi i të zhvendosurve nga viti 2000 (organizuar nga UNHCR dhe Komisariati për Refugjatë), në republikën e Serbisë janë 205.000 persona te zhvendosur brenda përbrenda. Ne Mal te Zi janë regjistruar edhe 18 mije te tille, gjë qe e bene numrin e përgjithshëm te personave te zhvendosur ne Serbi dhe Mal te Zi afro 223.000 persona. Me tutje theksohet: Pos, kësaj vlerësohet se brenda për brenda Kosovës dhe Metohise, janë edhe rreth 20.000 persona te zhvendosur. Pasi qe regjistrimi nuk ka qene i obliguar.........numri i përgjithshëm i të zhvendosurve brenda ne Serbi dhe Mal te Zi arrin deri ne 350 000 persona te zhvendosur. Në të nuk është cekur fare se këta refugjat janë apo nuk janë të gjithë nga Kosova apo të viseve tjera por, në të aludohet se janë nga Kosova pasi me tutje (në tekst) kërkohet që të gjithë këta refugjat të kthehen në Kosovë. Nëse marrim shënimet nga regjistrimi i vitit 1981 ku serbet përbenin 13,3% te popullsisë se Kosovës apo të shprehur në numra absolut 209 497 banore , dhe ai vitit 1991 që përbenin 9,9% apo 194 190 banor serb tregon për një rënie te populates serbe në Kosovë Këto të dhëna flasin se popullsia serbe në periudhën 14 vjeçare 1991-2004 pa ndikimin e faktorëve tjerë po të vazhdohej me një ritëm të tillë të zvogëlimit, tani ne Kosove popullsia serbe do te ishte afro 172 770 banorë serb apo 4,62% më pak se në vitin 1991. Më poshtë po japim një pjesë të materialit të marrur nga një botim që pritet të dal me fillimin e muajit dhjetorë me titull ,,Disa te dhëna mbi Kosovën”nga autori i këtij shkrimi. Edhe pse serbët përbënin 8-13% (1975-’95) të popullsisë së përgjithshme të Kosovës pothuajse në të gjitha institucionet dhe poret e jetës në Kosove gjuha të cilën është dashur të përdoret në vendet publike ka qene ajo serbe..... Nga të dhënat e regjistrimeve shohim se ne vitet 1981-1991 edhe përkundër pushtetit absolut të serbëve në Kosovë popullsia serbe zvogëlohej nga viti në vit (sipas regjistrimeve te bëra nga vete serbet). Kështu në vitin 1981 serbët përbenin 13,25 të popullsisë së Kosovës apo, të shprehur në numra absolut 209 497 banor, gjersa në vitin 1991 ata përbënin 9,9% apo 194 190 banorë që do të thotë se në periudhën 10-vjeçare popullsia serbe është zvogëluar për 3,3% ose për 15 307 banor, dhe çdo vit 0,33 apo 1530,7 banor. Tani (2005) po të vazhdohej me një ritëm të tillë (pa ndikimin e faktorëve te tjerë) popullsi serbe në Kosovë duhej të kishte 172 760 serb. Sipas të dhënave të ndryshme zvogëlimi i popullatës serbe në Kosovës është bërë nga ndikimi i disa faktorëve: I.Kushtet më të mira në Serbi sikundër të ardhurave personale dhe gjendjes së përgjithshme ekonomike më të mirë në Serbi krahasuar me Kosovën . II.Popullsia e ardhur serbe në Kosovë ajo ndërmjet viteve 1920-1939 dhe ajo pas luftës së dyte botërore kishte ende një pasuri të patundshme në Serbi. III.Faktori demografik-popullsia e ardhur serbe në Kosovë kishte një moshe të vjetër që nuk prodhonte pasardhës pra nuk kishte shtim natyrore të theksuar. IV.Migrimi i serbëve nga Kosova për në Serbi pas vitit 1999 iu mundësonte serbëve që me shitjen e pasurisë se tyre në Kosovë (shumica të marrur si shpërblim nga ish-shteti) që të merrnin shtëpi, troje, banesë në Serbi dhe të kursenin mjete shtese. Nga ata refugjat që thuhet nga Ju, se ,,janë 223.000 dhe mandej spekulohet se mund të jenë 350 000 ... po të ishin regjistruar të gjithë’’ , dhe po ti shtohet numri i serbeve qe tani janë në Kosovë e që llogaritet se janë 130 000 sipas organizatës- ESI, atëherë sipas shifrave të juaja del se numri i serbëve në Kosovë dikur na ishte afro 480 000 serb!, gjë që në asnjë dokument të përpiluar nga vete qendrat dhe ekspertet serb gjatë regjistrimeve të ndryshme, numri i serbëve nuk ka kaluar shifrën prej 228 264 (atë të vitit 1971). Dhe, nëse i përdorim rregullat e matematikes atëherë na del se: Nëse llogaritet se tani në Kosovë janë afro 130 000 (sipas organizatës Iniciativa Evropiane për Stabilitet –ESI-Berlin/Pristina, June 7, 2004) atëherë numri i serbëve që e kanë lëshur Kosovën pas vitit 1999 (jo nga presioni siç thuhet në disa qarqe por kemi edhe shumë arsye të tjera) dhe që numërohen si refugjatë kosovarë në Serbi duhet të jete diku 42 770 banor ose e kundërta, se numri i refugjatëve kosovarë në Serbi mund të jetë edhe 150 000 nëse në Kosove tani janë vetë 20 0000 serb!, gjë që nuk është e vërtet se janë vetëm 20 000 serb. Numri i refugjateve mund të jetë edhe më i madhe varësisht nga përpiluesit e shifrave dhe interesi i tyre pasi është koha e manipulimeve serbe duke e ditur qëllimin, por këto shifra qe janë cekur më lartë për popullsinë serbe në Kosove gjatë viteve 1981-’91 janë të përpunuara dhe të përgatitura nga ekspertet serb në Beograd (siç e dimë se të gjitha regjistrimet e bëra ne Kosovës pas luftës së dytë botërore të dhënat e popullsisë janë përpunuar në Beograd) le të kuptoj se edhe këtu ka pasur manipulime me numrin total të popullsisë serbe dhe asaj shqiptare (të pares në favor dhe të dytës në disfavor) në Kosovë. Avni Kastrati Zyrtar i late në : Departamentin e Statistikave të Popullsisë-ESK
(Avni Kastrati, 13.10.2005. 12:58)

PREVOD REAGOVANJA Reagovanje na napis ,,Putem spekulacija brojem iseljenih i..... “ od Vladimira Cucića. Ako se može kalkulisati ciframa onda se one mogu upotrebljavati, uzevši u obzir matematička pravila. Napis Vladimira Cucića je iznenađujući i u njemu se kaže: Prema podacima registrovanja iseljenih iz 2000. godine (organizovanih od strane UNHCR i Komsarijata za raseljena lica), u Republici Srbiji se nalazi 205.000 lica iseljenih iz unutrašnjosti. U Crnoj Gori je upisano još 18.000 takvih, što čini ukupan broj iseljenih lica u Srbiji i Crnoj Gori oko 223.000 lica. Nadalje se ističe: Osim toga,procenjuje se da unutar Kosova i Metohije ima još oko 20.000 iseljenih lica. Pošto registrovanje nije bilo obavezno …... ukupan broj iseljenih unutar Srbije i Crne Gore dostiže do 35o hiljada osoba. Tu nije uopšte navedeno da li su ili nisu svi ti iseljeni ljudi sa Kosova, ili ima i iz drugih krajeva, ali se u napisu aludira da su svi sa Kosova, pošto se dalje (u tekstu) traži da svi oni budu vraćeni na Kosovu. Ukoliko pogledamo podatke iz popisa stanovništva u 1981. i 1991. godini, kada su Srbi činili 13,3% ukupnog broja stanovništva na Kosovu, ili u apsolutnim ciframa 209 497 stanovnika, dok su u 1991. godini činili 9,9 odsto ili ukupno je bilo 194 190 srpskih stanovnika na Kosovu. Ti podaci govore o tome da u četrnaestogodišnjem periodu od 1991. do 2004. godine , bez uticaja drugih činilaca, ukoliko bi se nastavilo istim tempom smanjivanja broja srpskog stanovništva sada bi na Kosovu moglo biti oko 172 770 srpskih stanovnika, ili 4,62% manje nego u 1991. godini. U nastavku ću dati jedan deo zaboravljenog materijala iz jednog izdanja koje se očekuje da bude objavljeno početkom decembra ,,Neki podaci o Kosovu” od autora ovog članka. Iako su Srbi činili 8-13% ukupnog stanovništva Kosova (1975-’95. god.) u gotovo svim institucijama i svim oblastima života na Kosovu jezik koji je morao biti upotrebljen na javnim mestima je bio srpski jezik........ Iz podataka popisa stanovništva možemo videti da u periodu 1981-1991. god. i pored apsolutne vlasti Srba na Kosovu (srpsko stanovništvo je smanjeno iz godine u godinu (na osnovu popisa organizovanih od samih Srba). Tako su u 1981. godini Srbi činili 13,25 odsto stanovništva na Kosovu, ili izraženo u apsolutnim brojkama bilo je 209 497 stanovnika, dok su u 1991. godini oni činili 9,9% ili 194 190 stanovnika, što znači da je u desetogodišnjem periodu srpsko stanovništvo smanjeno za 3,3% ili za 15 307 stanovnika, i svake godine po 0,33 ili 1530,7 stanovnika. Sada (2005) ukoliko bi se nastavilo istim tempom (bez uticaja drugih činilaca) srpskog stanovništva na Kosovu bi trebalo da bude 172 760. Na osnovu raznih podataka smanjivanje broja srpskog stanovništva na Kosovu je usledilo uticajem nekoliko faktora: zbog boljih uslova života u Srbiji, takođe i zbog većih ličnih primanja i boljeg ukupnog ekonomskog stanja, u poređenju sa Kosovom. o Srpsko stanovništvo koje je došlo na Kosovu u periodu između 1920-1939. godine, kao i ono koje je došlo posle Drugog svetskog rata, imalo je svoja imanja i u Srbiju. o Demografski faktor-srpsko stanovništvo naseljeno na Kosovu bilo je veće starosne dobi, koje nije bilo sposobno da proiyvede naslednike,dakle nije bilo izraženog prirodnog priraštaja. o Migracija Srba sa Kosova za Srbiju posle 1999. goodine omogućilo je Srbima da prodajom svojih imanja na Kosovu (većinu tih imanja su dobili kao poklon od bivše države) da mogu da kupuju kuće ili stanove u Srbiju, pa i da štede izvesna sredstva. Od tog broja iseljenih, za koje se kaže da ih je 223.000 a zatim se spekuliše da ih može biti i 350 000 kada bi bili registrovani svi, i ako se tome doda i broj Srba koji se sasda nalaze na Kosovu, a računa se da ih je 130 000 (na osnovu podataka organizacije Evrpska inicijativa za stabilnost (EIS), onda prema vašim računicama ispada da je broj Srba na Kosovu bio negde oko blizu 480 000 što ne figurira u nijednom dokumentu izrađenom od samih srpskih centara ili stručnjaka prilikom popisa , kada broj Srba nije prelazio cifru od 228 264 (ona iz 1971. god.).I, ako upotrebimo matematička pravila ispada da je broj Srba koji su napustili Koasovo nakon 1999.godine (ne iz pritisaka, kako se kaže u nekim krugovima, već ima mnogo drugih razloga) I ako imamo u vidu broj onih koji su se vratili - 12 221 u ovim zadnjim godinama, ispada da broj kosovskih izbeglica u Srbiju treba da bude negde oko 30 540 lica, ili suprotno, da broj kosovskih izbeglica u Srbiju može biti još 150 000 ukoliko se sada na Kosovu nalazi 200 000 Srba! Broj izbeglica može biti i veći u zavisnosti od onih koji sačinjavaju spiskove i iznose cifre, i od njihovog interesa, jer je vreme srpskih manipulacija, znajući cilj, ali te cifre koje su iznete u vezi sa srpskim stanovništvom na Kosovu u toku perioda 1981-’91. god. su obrađene i pripremljene od samih srpskih stručnjaka u Beogradu (kao što je poznato rezultati svih popisa obavljenih na Kosovu nakon Drugog svetskog rata su obrađeni u Beogradu) i to ostavlja mogućnost da jet u bilo manipulisanja ukupnim brojem srpskog i albanskog stanovništva na Kosovu (za prvu u njenu korist a za drugu na njenu štetu ). Avni Kastrati Viši službenik u Odeljenju statistike stanovništva.
(Avni Kastrati, 13.10.2005. 14:22)

KUJDES: Nese ka mundesi te largohet (fshihet)pjesa e pare e derguar me 13.10.2005. ora 08:22 dhe te jepet pjesa tjeter qe eshte derguar po me date 13.10.2005. por ne ora 14:58. Ne perkthimin e materialit nga gjuha shqipe në gjuhen serbe eshte bere nje leshim ne paragrafin e 9-të (nga poshte)ku jepet shifra prej 200 000 qe duhet te jete 20 000. Pjesa e materialit qe eshte derguar me vone (13.10.2005. por ne ora 14:58 ) eshte ne rregull. Ju falenderojm per mirekuptim
(Avni Kastrati, 14.10.2005. 09:21)

NAJVAZNIJE I NAJTACNIJE I NAJPOSTENIJE JE DA SRPSKA VLAST ZAHTEVA DA PRILIKOM POPISA STANOVNISTVA,KOJE CE SE USKORO OBAVITI JE DA TRAZE OD MEDJUNARODNE ZAJEDNICE ZA SVAKOG GRADJANINA K O S M E T A IZVOD IZ MATICNE KNJIGE RODJENIH.tO ZNACI:KO NIJE RODJEN NA KOSMETU/to vazi za albance/MARS ODAKLE SI DOSAO,ZAR NE,GOSPODO?!!!!!
(slavica saicic, 13.12.2005. 21:13)

Slavice,tvoj predlog jeste dobar,ali sa tim izvodima iz maticne knjige rodjenih.A gde su te knjige?Tivrlo dobro znas da te knjige llutaju negde po gradovima Srbije i sa tim izvodima iz tih maticnih knjiga moze se manipulisati od strane vlasti u Srbiji kako ko hoce.Popis treba da bude ovako: 1.Vratiti sve knjike rodjenih ovamo. 2.Sastaviti komisiju (gde ce ih biti albanaca,srba i ostalih),zbog provere u tim knjigama. 3.Prikupiti podatke ljudi koji su otisli van Kosova posle ulaska NATO trupa,bez razlike koje nacionalnosti pripadaju i sve to uporediti sa svim tim knjigama. 4.Oni koji su prodali imovinu i otisli za Srbiju ili bilo gde,oni se vise ne smatraju raselenim jer su sami izabrali gde ce da zive. 5.U popisivace bi trebalo podjednako ucestvovati svi koji zainteresovani. Hvala.
(Muharrem Pacarada, 09.03.2006. 09:00)

Sa i perket numrit te serbve te zhvendosur jasht Kosoves,aspak s'eshte e vertete ai numer i cili ceket nga disa zyrtar serb.Une nje nuk po muaj ta kuptoj se si mundet te ket serb te zhvendosur me teper se sa qe ka pasur ne Kosove?Kjo nuk pin uj,ket askush nuk mund ta besoj.Shkrimi i Z.Avni Kastrati eshte nji e dhane e sakte dhe ndrysha ska se si te jete,zaten ai bazohet ne shenimet zyrtare te vet serbve dhe aty nuk ka kurfar spekulimi,jane shenime zyrtare serbe.Une vete kame hy neper disa forume serbe dhe te dhenat e tyre tersisht jane ne perputhje me keto te Z.Kastrati. Nese ata (zyrtaret serb) mendojn si te zhvendosur ti fusin edhe serbet nga viset tjera te ish Jugosllavis,eshte dicka tjeter,por ata nuk mund te miren si te zhvendosur nga Kosova dhe nuk mund te hyjn ne planin per kethim.Ata le te kethehen atje prej nga kane ardhe dhe krejte eshte ok. Une ne komentin tim te me parshem derguar Zonjes (Zonjushes) Slavica e cila flet reth regjistrimit dhe kerkon nga Bashkesia nderkombetare qe per secilin qe duhet te regjistrohet,te ket Certifikaten e lindjes nga Libri i amzes,por nuk flet se Zyrtaret mund te manipulojne me ato certifikata dhe te iu japin edhe atyre qe kur nuk kane qene banor te Kosoves. Fundi i fundit te dhenat te cilat i ka dhen Z.Avni Kastrati jane nji deshmi se sa serb dhe te tjere kane qene banore te Kosoves dhe eventualisht sa nga ata kane braktisur Kosoven pas perfundimit te lufteste
(Muharrem Pacarada, 17.05.2006. 07:24)

diqka per hustorin e populit te kosoves gjate viteve 1981-1999
(rrezon kukaj, 18.05.2006. 07:09)

Polja obeležena crvenom zvezdicom su obavezna.

* Vaše ime i prezime:
* Email:
* Komentar:
 
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.